Tłumacz języka czeskiego

Tłumacz przysięgły
języka czeskiego

Cennik

Tłumaczenie na język polskiCena
Za stronę obliczeniową (1125 znaków ze spacjami) tłumaczenia na język polski z języka czeskiego lub słowackiego47,49
Za tłumaczenie medyczne na język polski z języka czeskiego lub słowackiego70,00
Za bezpośrednie tłumaczenie nieuwierzytelnione z języka czeskiego na język angielskistawka ustalana
indywidualnie
Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia , za 1 stronę przeliczeniową (1125 znaków)94,98
za tłumaczenie tekstów:
• zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną:
• sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym:
drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym:
• trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%):
59,36
za sprawdzenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)23,74
Tłumaczenie na język czeskiCena
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego na język czeski lub słowacki67,82
Za tłumaczenie medyczne na język czeski lub słowacki z języka polskiego100,00
Za bezpośrednie tłumaczenie nieuwierzytelnione z języka angielskiego na język czeskistawka ustalana
indywidualnie
Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia, za 1 stronę przeliczeniową (1125 znaków)135,64
za tłumaczenie tekstów:
• zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
• sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
• trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej
sposobem technicznym (125%)
84,77
za sprawdzenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę (50%)33,91
Za godzinę tłumaczenia ustnego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza.250,00

Wszystkie ceny są cenami netto.

Stawki za tłumaczenia uwierzytelnione zgodne są z  § 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r.( Dz. U. z 26 października 2023 r. poz. 2316)  w sprawie zmiany rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. i rozporządzenia w sprawie  wynagradzania tłumaczy przysięgłych z dnia 24 stycznia 2005 r.  ( Dz.U. z 16 października 2019 poz.1975) oraz na podstawie  art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).