Tłumacz języka czeskiego

Tłumacz przysięgły
języka czeskiego

Cennik

Tłumaczenie na język polskiCena
Za stronę obliczeniową (1125 znaków ze spacjami) tłumaczenia na język polski z języka czeskiego lub słowackiego37,16
Za tłumaczenie medyczne na język polski z języka czeskiego lub słowackiego60,00
Za bezpośrednie tłumaczenie nieuwierzytelnione z języka czeskiego na język angielskistawka ustalana
indywidualnie
Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia , za 1 stronę przeliczeniową (1125 znaków)74,32
za tłumaczenie tekstów:
• zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną:
• sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym:
drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym:
• trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%):
46,45
za sprawdzenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)18,58
Tłumaczenie na język czeskiCena
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego na język czeski lub słowacki53,07
Za tłumaczenie medyczne na język czeski lub słowacki z języka polskiego90,00
Za bezpośrednie tłumaczenie nieuwierzytelnione z języka angielskiego na język czeskistawka ustalana
indywidualnie
Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia, za 1 stronę przeliczeniową (1125 znaków)106,14
za tłumaczenie tekstów:
• zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
• sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
• trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej
sposobem technicznym (125%)
66,34
za sprawdzenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę (50%)26,53
Za godzinę tłumaczenia ustnego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza.200,00

Wszystkie ceny są cenami netto.

Stawki za tłumaczenia uwierzytelnione zgodne są z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania tłumaczy przysięgłych z dnia 24 stycznia 2005 r. ( Dz.U. z 16 października 2019 poz.1975) oraz na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).